POUŽITIE

Použitie Podložky Dosky
M-30 Premium M-17 Euro M-11 Nova M-11 Light P-15
Strechy Šikmá strecha
Deliace steny
Priečky
Nosné steny Vnútorná izolácia
Podlahy, stropy Podlahy
Podhľady
Akustika Šikmá strecha
Cestná, železničná, morská doprav

APLIKÁCIE MATERIÁLOV NEMAN+:

PODLAHA

1. Podlahové dosky
2. Legar
3. Izolácia  Neman+:
M-30 Premium, M-17 Euro, M-11 Nova, M-11 Light, P-15 
4. Izolácia 

PRIEČKY

1. Sadrokartónové dosky
2. Konštrukcia, kovová alebo drevená
3. Izolácia Neman+:
M-30 Premium, M-17 Euro, M-11 Nova, P-15
4. Dokončenie

IZOLÁCIA DVOJSPÁDOVEJ STRECHY

1. Strešná krytina
2. Trám, latovanie
3. Veterná a vodotesná fólia
4. Izolácia Neman+:
M-30 Premium, M-17 Euro, M-11 Nova, M-11 Light, P-15 
5. Rám
6. Izolácia
7. Sadrokartónová doska
8. Dokončenie

Podhľady

1. Strop
2. Nosná konštrukcia
3. Izolácia Neman+:
M-30 Premium, M-17 Euro, M-11 Nova, M-11 Light, P-15 
4. Sadrokartónová doska