VŠEOBECNÉ POKYNY

ZÁKLADNÁ PRAVIDLÁ MONTÁŽE

Pri práci s izoláciou dodržiavajte všetky pokyny uvedené na obale. Správne uplatňovanie pracovných postupov v kombinácii so správnym náradím a vybavením zlepší kvalitu práce.

Na rezanie izolácie je najlepšie použiť špeciálny nôž. 

Na dosiahnutie požadovanej hrúbky izolácie, sa materiál môže klásť v 2 až 4 vrstvách: 50 mm + 50 mm alebo 100 mm + 50 mm + 50 mm atď.

Izolácia by sa mala nainštalovať tak, aby tesne priliehala k okolitej rámovej konštrukcii a k sebe navzájom. Pri správnej hrúbke materiál úplne vyplní izolovaný priestor.

Odev používaný počas práce

Na ochranu pokožky pred podráždením by sa mali nosiť rukavice. Rovnako by sa mali nosiť ochranné okuliare, aby sa zabránilo vniknutiu prachu do očí.

Vetranie počas práce

Primerané vetranie znižuje množstvo prachu v miestnosti. Pri práci vo veľmi prašnom prostredí používajte vysávač prachu. Ak to nie je možné, používajte ochranný odev a protiprachovú masku.

Rozbalenie

Odporúča sa otvoriť obal na tvrdom čistom povrchu v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie.

Montáž

Izoláciu narežte ostrým nožom na tvrdom čistom povrchu. Pri použití elektrického náradia použite vysávač na zachytávanie prachu.

Ukončenie prác

Po skončení práce si umyte pokožku pod tečúcou vodou bez trenia rúk, kým sa z nej nezmyje všetok prach. Po práci vo veľmi prašných podmienkach je potrebné opláchnuť telo v sprche a vymeniť si oblečenie. Pracovný odev by sa nemal prať s bežným oblečením.

Skladovanie materiálov

Balenia je najlepšie skladovať v suchom uzavretom priestore - chránené pred dažďom, vetrom, snehom a nárazmi. Ak sa izolácia skladuje napríklad na ulici, na stavenisku, musí byť uložená na palete bez kontaktu so zemou. Obal izolácie by sa mal otvoriť bezprostredne pred inštaláciou. Tým sa výrazne zníži riziko poškodenia materiálu. Opatrné otvorenie stlačeného obalu umožní opätovné použitie obalovej fólie, napr. na zber stavebného odpadu.