OBECNÉ POKYNY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY MONTÁŽE

Při práci s izolací dodržujte všechny pokyny uvedené na obalu. Volba správných pracovních metod v kombinaci s vhodně zvoleným nářadím a vybavením přispěje ke zlepšení kvality práce.

Na řezání izolace použijte nejlépe speciální nůž.

Pro dosažení potřebné tloušťky izolace můžete materiál pokládat ve 2 až 4 vrstvách: 50 mm + 50 mm nebo 100 mm + 50 mm + 50 mm atd.

Izolaci namontujte tak, aby těsně přiléhala k rámu kolem konstrukce i k sobě samé. Při správně zvolené tloušťce materiál zcela vyplní izolovaný prostor.

Ochranné prostředky

Pracujte v rukavicích, které chrání kůži proti podráždění. Aby se do očí nedostal prach, používejte ochranné brýle.

Ventilace během práce

Ventilace během práce Správně připravená ventilace sníží množství prachu v místnosti. Při práci v silně zaprášeném prostředí používejte vakuový sběrač prachu. Pokud to není možné, používejte ochranný oděv a protiprašnou masku.

Rozbalení

Otevírat obal se doporučuje na tvrdé, čisté ploše v těsné blízkosti místa montáže.

Montáž

Izolaci řežte ostrým nožem na tvrdé, čisté ploše. Pokud k práci využíváte elektronářadí, použijte vakuový sběrač prachu.

Ukončení prací

Po skončení práce omyjte kůži pod tekoucí vodou, ruce o sebe neotírejte, dokud se nesmyje veškerý prach. Po práci v podmínkách silné prašnosti je nezbytné opláchnout tělo sprchou a vyměnit oblečení. Pracovní oděvy neperte společně s běžnými oděvy.

Skladování materiálů

Balíky skladujte nejlépe v suché, uzavřené místnosti – chraňte je před deštěm, větrem, sněhem a otřesy. Pokud se izolace skladuje například na ulici, na staveništi, musí být uložena na paletě bez styku s podložím. Obal izolace otevřete těsně před její montáží. Výrazně tím snížíte nebezpečí poškození materiálu. Opatrné otevření stlačeného balíku umožní opětovně použít obalovou fólii, např k sebrání zbytků stavebních materiálů.